Saturday, November 19, 2011

Laundry Boys

Pagkatapos ng combat operations, namamahinga ang mga Scout Rangers sa kanilang pinagkampuhan sa bayan ng Matarling, Basilan.

Kapag 'rest time' ay panahon ng paglalaba ng mababahong uniporme na ginamit ng isa hanggang dalawang linggong walang palitan.

Kung hindi nag-videoke pampaalis ng boredome, ang iba ay nanood ng palaabas sa TV o sa DVD player.

Lubos naming ipinagtataka na alas-syete pa lang ng umaga ay naglalaba na si 1LT Pillo ang aming operations officer (S3). Sangkaterba ang labada nya. Sa isang ilog malapit lang sa kampo ang kanyang puntirya. Labahan ng bayan yon.

Di kalaunan ay naging tatlo na silang mga opisyal ang naglalaba don. Sobrang tagal na nilang naglalaba. Pinakuha na pati ponda, banig, musketero at kung anu-ano pa. Masipag silang maglaba ngayon.

Dahil naintriga kami ng aking ka-buddy ay pumunta kami sa 'Labahan ng Bayan'.

Nalaman na namin ang dahilan kung bakit di matapos-tapos ang kanilang paglalaba.

Sa kanilang harapan ay binobola nila ang naliligo habang naglalabang maputing dalaga. Wala ring katapusan ang kanyang paglalaba dahil sa pagpapa cute.

Nang ako ay pabalik na sa kampo para sa tanghalian, mag-isa na lang ako. Di na rin magpaawat ang aking ka-buddy na opisyal.

"Tutulungan ko si S3 na maglaba sir," sabi nya.

No comments:

Post a Comment