Tuesday, November 15, 2011

My Prodigy

My son is a 'gifted' shooter. I did not find it hard to mentor him because he easily absorbed the shooting fundamentals that I shared to him. He loves shooting competitions. Naniniwala na ako sa kasabihang, "Kung ano ginagawa ng matanda, ginagaya ng mga bata". Kaya dapat ay tamang gawain ang nakikita ng mga bata.

No comments:

Post a Comment