Friday, November 18, 2011

Ang Water Lorry ni Sgt Boloy

Isang araw, nakatanggap ng tawag si Sgt Boloy mula sa kanyang Commanding Officer na nasa Maynila.

"Dalhin mo ang water lorry na green dito sa Manila at nawala ang linya ng tubig. Yang Kennedy Jeep ang gamitin mo. Mag-antay ako dito," sabi ng boses sa analog na cellphone na gamit ng yunit. "Yes sir!", with snap nyang sagot.

Mabilis na nagbyahe si Sgt Boloy galing Bulacan papuntang Manila. Pagpasok nya sa compound ng kanyang boss, nandilat ang mga mata nito sa pagtataka kasi walang water lorry na hila ang sasakyan.

Pagkababa, inabot ni Sgt Boloy ang kanyang dala-dala-----ang green water canteen ng kanyang boss!

"Damuho yan, ito ang gamitin ko panglaba dito????", kumakamot sa ulong inis na inis.

"Sorry sir!" sabi nya.

(Di alam ang kaibahan water lorry at water canteen)

No comments:

Post a Comment